Geneza kryzysów finansowych jest bardzo wielowątkowa. Według Austriackiej Szkoły Ekonomii najpoważniejsze kryzysy ekonomiczne, a w tym kształtowanie cyklu koniunkturalnego wiąże się z akcją kredytową i wahaniami stóp procentowych w gospodarce światowej. W artykule podyskutujemy o problemie kreacji pieniądza bez zachowywania całościowych rezerw w bankach detalicznych, wartościowe teksty możesz znaleźć także na http://www.dobreoszczedzanie.com. money-621349_640.jpg