Nadmierne zadłużenie to powszechny problem i według branżowych statystyk dotyka, co czwarte gospodarstwo domowe w Polsce. Oczywiście zbyt duże zadłużenie prowadzi ostatecznie do niewypłacalności kredytobiorcy. Warto zatem zawczasu przemyśleć najważniejsze metody zabezpieczania budżetu domowego przed podobnymi problemami. W artykule poznasz skuteczne techniki walki z nadmiernym zadłużeniem, a na 17bankow.com/kredyty-konsolidacyjne znajdziesz przydatny ranking.