Lokowanie funduszy przy niskich stopach procentowych w narodowej gospodarce jest faktycznie dość trudnym zadaniem. Na razie polityka monetarna prawdopodobnie się nie zmieni, chociaż komunikaty z Rady Polityki Pieniężnej sugerują wzmożoną obserwację wskaźników makroekonomicznych. Inwestor indywidualny powinien sprawnie poruszać się w aspektach makroekonomicznych funkcjonowania gospodarki, bo to pozwala podejmować lepsze decyzje przekładające się na uzyskiwanie wysokich stóp zwrotu. Jakie znacznie inwestycyjne posiadają zatem lokaty bankowe?