Budowanie zdolności ekonomicznej do zaciągnięcia i spłaty kredytu hipotecznego trwa najczęściej latami i rzadko wynika ze spontanicznych decyzji. Czego potrzebujesz, aby podejść efektywnie do nawiązania współpracy z bankiem?

Aspekt wkładu własnego

Wkład własny to podstawa przy staraniach o kredyt hipoteczny w Polsce. Według norm ustalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wkład własny wynosi 20%. Przy mniejszym wkładzie wymaga się od kredytobiorcy kosztownego ubezpieczenia tzw. niskiego wkładu własnego. Dodatkowa alternatywa to wprowadzenie zabezpieczenia w postaci nieruchomości. Wtedy bank może odejść od standardowej struktury wkładu własnego, co pozwoli wykorzystać wolne środki na cele wykończeniowe. Naturalna postawa to zbieranie oszczędności, aby wygenerować możliwie największe nadwyżki, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Za tym idzie również obniżenie raty. W Polsce od ponad dekady obowiązują niskie stopy procentowe, najniższe w historii. To prowadzi do prostego wniosku. To dobry czas na wypełnienie wniosku o kredyt hipoteczny, ale pod pewnymi warunkami. Trzeba wiedzieć, że niskie stopy nie trwają wiecznie, a rata waha się zgodnie z aktualnie prowadzoną polityką monetarną. Posiadanie pozytywnej zdolności kredytowej dzisiaj nie oznacza posiadania jej w przyszłości ze zmiennymi stopami procentowymi. Co w takim przypadku robić? Musisz uwzględnić ewentualne wahania stóp procentowych, albo u niezależnego eksperta (najczęściej płatnie), albo samodzielnie.