Podpisanie umowy kredytowej zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Poznanie kluczowych czynników ryzyka przy spłacie kredytu gotówkowego jest bardzo ważne dla uzyskania stabilności ekonomicznej gospodarstwa domowego. W artykule poznasz krok po kroku największe zagrożenia dla przeciętnego kredytobiorcy, a także kilka technik obrony przed negatywnymi konsekwencjami.

Utrata dochodu i alternatywna spłata kredytu

Jednym z najważniejszych zagrożeń jest nagła utrata płynności gospodarstwa domowego. Pomimo dobrej zdolności kredytowej zdarza się tak, że człowiek traci zatrudnienie, a oszczędności po prostu nie występują. W takim przypadku należy zapewnić sobie szybko dochód alternatywny. W międzyczasie należy skonsultować się z kredytodawcą. Wakacje kredytowe lub ewentualny aneks do umowy jest bardzo przydatny w okresie kryzysu ekonomicznego gospodarstwa domowego. Kredytu gotówkowego nie warto również wydawać od razu, ale dopiero po przekroczeniu dwutygodniowego okresu rozwiązania umowy. W ten sposób możesz jeszcze przemyśleć cały problem kredytowania. Nie jest to oczywiście możliwe w każdym przypadku, ale przydatne dla utwierdzenia się w decyzji o współpracy z kredytodawcą.