Niewiele banków udziela praktycznie wszystkich kredytów hipotecznych

W ostatnich latach na rynku kredytowym można zaobserwować stabilizację marż w największych placówkach. Większość (około 80-90%) wszystkich kredytów hipotecznych obsługuje tylko kilka marek bankowości detalicznej. Niskie stopy procentowe zachęcają do zadłużenia, chociaż już w coraz krótszej perspektywie. Aktualna polityka monetarna nie utrzyma się przy wyraźnie rosnących cenach, a tym samym inflacji. Po aktualizacji ustawy o kredycie hipotecznym zlikwidowano spekulację walutową w ramach udzielania kredytów hipotecznych. Dzięki temu trudno o wystąpienie szoku kryzysowego. W Polsce zakończył się również popularny program Mieszkanie dla Młodych. Koniec dopłat do kredytu hipotecznego to groźba ograniczenia popytu.

Koniec dobrej passy deweloperów

Ograniczenie inwestycji deweloperskich w największych aglomeracjach na korzyść mniejszych to fakt wynikający ze wzrostu cen ziemi oraz materiałów budowlanych. Kredyt hipoteczny to dalej atrakcyjna, a wręcz w niektórych przypadkach jedyna forma finansowania nieruchomości.