Kto może udzielać?

Pożyczki to narzędzie wykorzystywane powszechnie, nawet przez prywatnych inwestorów. Kredyt przypisuje się tylko bankom ze względu na uwarunkowania prawa bankowego. W kredycie pojawia się wymóg potwierdzenia warunków na piśmie i ustalenia wynagrodzenia kredytodawcy i terminu spłaty.

Zalety chwilówki

Chwilówka różni się od kredytu w znaczący sposób. Szybkość obsługi wniosku kredytowego, akceptacja umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, promocje dla nowych klientów w parabankach, chwilówki na 0% to tylko niektóre z najważniejszych zalet. Uwarunkowania prawne zmieniają się jednak stopniowo w taki sposób, aby wyrównać proces udzielania chwilówek i kredytów. Ujednolicenie warunków spłaty, w tym kosztów pozaodsetkowych i windykacyjnych to jeden z przykładów. Konsument zyskuje przy tym większą pewność bezpieczeństwa spłaty i nie traci majątku trwałego przy korzystaniu z chwilówek.

Małe kwoty alternatywą dla działania banków

Chwilówki stanowią w dużym stopniu uzupełnienie oferty bankowości detalicznej, ponieważ parabanki obsługują niewielkie kwoty, np. rzędu 200, 500, 1000 złotych, a banki bardzo rzadko takie oferty tworzą. Ścisła regulacja prawna udzielania kredytów nieco odpycha od tej formy zobowiązania, bo większość pożyczkobiorców nie lubi nadmiernych formalności. A chwilówka to pod tym względem najłatwiejsza forma. W niektórych przypadkach wystarczy przekazanie danych z dowodu osobistego, aby otrzymać błyskawiczny przelew na rachunek osobisty.