Inwestowanie i oszczędzanie w zmiennych warunkach makroekonomicznych

Lokata bankowa jest średnio opłacalna przy niskich stopach procentowych, ale daje też sporą przewagę w zabezpieczeniu kapitału przed inflacją i chroni interesy inwestora indywidualnego, który czeka cierpliwie na kolejną okazję na rynku kapitałowym, czy walutowym. Na lokaty bankowe inwestor indywidualny przenosi kapitał w momencie, kiedy nie widać żadnych okazji, np. w czasie mocnej stabilizacji giełdy papierów wartościowych. Niektóre okresy na rynkach kapitałowych charakteryzują się bardzo niewielkimi wahaniami. W takim czasie najlepiej przechowywać kapitał na lokatach bankowych i reagować dopiero w momencie pojawienia się jasnych sygnałów wejścia do konkretnych sektorów gospodarki, dobrych biznesów. Lokata bankowa służy też inwestorom do budowania, zabezpieczania dochodów pasywnych. Tutaj jednak muszą pojawić się już znacznie większe kwoty, nawet na poziomie 250 – 500 000 złotych. Inwestorzy indywidualni z dużym doświadczeniem wiedzą, że pewna część kapitału zawsze musi pozostać odpowiednio zabezpieczona. Przy niskich stopach procentowych najbardziej opłaca się uruchomienie lokat promocyjnych, ale we wszystkich bankach detalicznych jednocześnie. Wszystko zależy od tego, ile kapitału posiadasz.

Odpoczynek od inwestowania, a znaczenie lokat bankowych

Zmiana warunków w polityce monetarnej to również okres zwiększonej opłacalności lokat bankowych. Inwestor, który sprawnie przewiduje ruchy makroekonomiczne, poziom inflacji jest w stanie bardzo dobrze manipulować oszczędnościami, chronić się przed inflacją i zyskiwać praktycznie bez wielkiego ryzyka. Takie podejście warto rozwijać cały czas, aby uzyskać ostatecznie niezależność ekonomiczną. Odpoczynek od inwestowania warto również od czasu do czasu zrobić, a lokata bankowa służy właśnie inwestorom indywidualnym do przewartościowania dotychczasowych strategii. Czy wykorzystujesz lokaty bankowe w rozbudowanych strategiach inwestycyjnych i jak oceniasz ich efektywność?