Nieuczciwe podmioty w branży kredytowej

Nieuczciwość kredytodawcy to również spore zagrożenie. Aby je ograniczyć do absolutnego minimum sprawdzaj listy ostrzeżeń na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, a także szukaj informacji na forach branżowych. W krytycznych sytuacjach pomaga również rzecznik praw konsumenta. Zawsze analizuj warunki podpisywanej umowy kredytowej. Oceń, czy w umowie kredytowej nie występują przypadkiem tzw. klauzule niedozwolone. Ich lista jest ogólnie dostępna. Nigdy nie zabezpieczaj małych kredytów gotówkowych, np. nieruchomością. To jedno z największych zagrożeń. Nieprzewidywalność występuje w każdej umowie kredytowej, ale zabezpieczenie małej sumy nieruchomością to jedna z oznak słabości instytucji kredytowej. Lepiej takiej współpracy naturalnie unikać.

Uwaga na rozwiązanie umowy przez kredytodawcę

Jeżeli nie spłacasz rat kredytu w terminie kredytodawca może rozwiązać umowę i nakazać spłatę całości, tzn. kapitału wraz z odsetkami. To jeden z najpopularniejszych problemów, który często dotyka nawet dobrze zarabiających osób. W takim przypadku najlepiej pozyskać kredyt na spłatę innych kredytów, niekoniecznie w banku detalicznym, ale za pośrednictwem niezależnego doradcy, ewentualnie przez panel pożyczek społecznościowych. Spłata trudnego kredytu tańszą pożyczką gotówkową opłaca się szczególnie w okresie niskich stóp procentowych.

Kredyt w walutach obcych, a nadmierne ryzyko

Przy zaciąganiu kredytów w walutach obcych wpadasz w pułapkę zmiany kursu na rynku międzynarodowym. Oczywiście możesz zyskać, jeżeli złotówka się umocni. Stracisz natomiast, kiedy waluta krajowa zacznie się osłabiać w porównaniu do waluty, w której wziąłeś kredyt. Wystarczy obserwacja problemów tzw. „frankowiczów”, aby zrozumieć, że bardzo rzadko ludzie wychodzą solidnie na podobnych praktykach.