Rodzaje kredytów bankowych.

Jednym z kredytów jakie często są brane przez klientów jest kredyt budowlany. Jest to forma kredytowania, która cieszy się sporą popularnością wśród przedsiębiorców, ale nie tylko. Jest on przeznaczony dla osób budujących domy, czy też dla tych, którzy budują osiedla mieszkaniowe. Kredyt budowlany jest pewnego rodzaju uzupełnieniem własnego wkładu. Kredyt preferencyjny to kolejna oferta przygotowana dla klientów przez banki. Udzielany jest na rozbudowę, przebudowę oraz modernizację. Odsetki każdej z rat w przypadku tego kredytu są finansowane przez państwo.

Kredyt lombardowy, a pożyczka lombardowa.

W przypadku kredytu lombardowego udzielany jest on na krótki odcinek czasu zarówno firmom jak i klientom instytucji. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest zastaw nieruchomości lub innych praw, które można zbyć na rynku. Zabezpieczeniem kredytu lombardowego mogą być również papiery wartościowe, a nawet meble. Tutaj możemy liczyć na niższą stopę oprocentowania w porównaniu do kredytów inwestycyjnych, czy też konsumpcyjnych. Na podobnej zasadzie działa pożyczka lombardowa. Udzielana jest na długi lub krótki termin bez konieczności określenia jaki jest podmiot finansowania. Po ustanowieniu zabezpieczenia pożyczka zostaje uruchomiona. Można mieć różną kwotę pożyczki, która uzależniona jest od tego jak wartościowe jest zabezpieczenie. Maksymalny okres kredytowania i minimalna kwota kredytu są ustalone przez bank.

Linia kredytowa jest limitem jaki zostaje przyznany przedsiębiorcy na cały czas kredytowania. Jest to dokładnie określone w umowie. Taka linia kredytowa udzielana jest na transakcje, które się powtarzają. Mogą nimi być również powtarzające się zlecenia, czy też płatności. Dzięki linii kredytowej nie trzeba za każdym razem składać wniosku o kredyt, gdyż jest on uruchamiany samoczynnie zgodnie z warunkami jakie zostały zawarte w umowie.