Formy zabezpieczania kredytów.

Formy zabezpieczania kredytów można podzielić na dwie grupy. W jednej znajdą się zabezpieczenia osobowe, zaś w drugiej zabezpieczenia rzeczowe. Do osobowych zabezpieczeń kredytów bankowych można zaliczyć miedzy innymi przystąpienie do długu i gwarancję bankową. Ponadto takim zabezpieczeniem jest cesja, czyli inaczej mówiąc przelew wierzytelności. Innymi zabezpieczeniami osobowymi długu jest weksel in blanco, poręczenie wekslowe zwane alaw, oraz tradycyjne poręczenia. Rzeczowe zabezpieczenia kredytów jak sama nazwa wskazują są jakąś rzeczą, którą daje się w zastaw. Może być to hipoteka, w przypadku kredytów mieszkaniowych, kaucja, a także bon na okaziciela i zablokowanie środków na rachunku. Zabezpieczeniem rzeczowym kredytu może być również zastaw. Można dać w zastaw jakąś drogocenną biżuterię, czy też samochód.

Najczęściej zabezpiecza się większe sumy kredytów. Można je również ubezpieczyć, co obecnie stosuje każdy bank. Mniejsze sumy nie wymagają, aż tak dużego zabezpieczenia, ale jeżeli jest to kwota na dom czy mieszkanie, bank musi mieć gwarancję, że jeżeli przestaniemy spłacać kredyt nie zostanie z niczym i prędzej, czy później jego pieniądze zostaną mu zwrócone. Dając coś w zastaw w zamian za kredyt powinniśmy liczyć się z tym, że może ta rzecz już do nas nie wrócić, dlatego jeżeli decydujemy się na kredyt powinniśmy być pewni, że nawet jeżeli pogorszy się nasza sytuacja finansowa będzie nas stać, aby ten kredyt spłacić. Jest to bardzo ważne. Każda nawet najmniejsza zwłoka z wpłatą raty na czas wiąże się z dodatkowymi opłatami. Bank za każdy dzień zwłoki naliczy nam dodatkowe odsetki lub karę umowną. Jeżeli już zdarzy się sytuacja, kiedy nie będziemy mieć na daną ratę lepiej udać się do banku i poprosić o przesunięcie wpłaty niż na własną rękę nie płacić na czas.